Wanneer het probleem duidelijk is maar de oorzaak onbekend

HomeDe TherapieSomato-Emotional Release

Somato-Emotional Release

De therapie en Somato-Emotional Release (SER)

De Cranio-Sacraal therapie is een zachte “ hands on ” behandelingswijze waarbij de therapeut een zeer lichte druk (5 gram) gebruikt om het ritme waar te nemen.
Het is een prachtige ondersteuningsvorm om achter de oorzaak van klachten te komen en die aan de oorsprong te behandelen.
Daarbij wordt het natuurlijk genezingsproces van het lichaam gestimuleerd.

Upledger heeft vele behandelingsmethoden in zijn praktijk toegepast. En steeds kwam hij terug bij de Cranio-Sacraal therapie welke hem de beste resultaten opleverde.

Daar vloeide een andere therapie uit voort. Somato-Emotional Release (SER). SER is een integraal deel van de Cranio-Sacraal therapie geworden.

Een trauma kan zowel fysiek als emotioneel zijn maar meestal is het een combinatie van beide componenten. SER is een therapeutisch proces dat helpt om achtergebleven effecten van een trauma en daarmee geassocieerde negatieve emotionele ervaringen te verwerken.
Lichaamweefsels en cellen hebben een geheugen waar achtergebleven effecten van negatieve ervaringen ingekapseld kunnen worden.

Als er op het moment van die fysieke of emotionele trauma’s krachtige negatieve gevoelens de overhand hebben, zoals woede en angst, dan kan deze kracht door het weefsel en de cellen worden vastgehouden in het lichaam. Dit ingekapseld vasthouden noemen we energiecystes. Tijdens de behandeling gaan we die energiecystes opsporen of soms bieden ze zich spontaan aan. Als dit gebeurd is en er ontspanning is, komen de lichamelijke dysfuncties met de begeleidende symptomen vrij om het lichaam te verlaten.
Men krijgt meer inzicht, meer ruimte, rust in de problematiek en we begeleiden u om het een plaats geven.